รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 24/10/2020 13:24

ติดเชื้อสะสม

3,731

(เพิ่มขึ้น 4)

หายแล้ว

3,529

(เพิ่มขึ้น 11)

รักษาอยู่ใน รพ.

143

คน

เสียชีวิต

59

(คน)

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

NRRUPR SMART SERVICE

EVENT COMING UP


พฤศจิกายน, 2020

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ
Miss.Duangjai Pansantia

ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชภัฏคนเก่ง


ราชภัฏคนเก่ง


ที่พึ่งของท้องถิ่น

สมัครเรียน
X