• NRRU COVID-19 CENTER

  • จุลสารออนไลน์

  • NRRU SMART SERVICE

  • มุมดาวน์โหลด

  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ

  • หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

EVENTS & ACTIVITIES


มิถุนายน, 2021

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

31 พฤษภาคม 2564

ม.ราชภัฏโคราช จับมือ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขับเคลื่อนหลักสูตรพยาบาล ปั้นบุคลากรทางการแพทย์ดูแลประชาชน

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี […]
22 พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “ที่พึ่งของท้องถิ่น” ในทุกสถานการณ์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการ […]
22 พฤษภาคม 2564

จิตอาสา ม.ราชภัฏโคราช ส่งมอบกำลังใจให้ทีมแพทย์รพ.โนนไทย

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 จิตอาสาบุคลากร มหาวิทย […]
21 พฤษภาคม 2564

อธิการบดี ม.ราชภัฏโคราช นำทีมบุคลากร เข้าฉีดวัคซีน COVID-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ […]

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

31 พฤษภาคม 2564

ม.ราชภัฏโคราช จับมือ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขับเคลื่อนหลักสูตรพยาบาล ปั้นบุคลากรทางการแพทย์ดูแลประชาชน

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี […]
22 พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “ที่พึ่งของท้องถิ่น” ในทุกสถานการณ์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการ […]
22 พฤษภาคม 2564

จิตอาสา ม.ราชภัฏโคราช ส่งมอบกำลังใจให้ทีมแพทย์รพ.โนนไทย

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 จิตอาสาบุคลากร มหาวิทย […]
21 พฤษภาคม 2564

อธิการบดี ม.ราชภัฏโคราช นำทีมบุคลากร เข้าฉีดวัคซีน COVID-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ […]

จุลสาร NRRU News

หน้าแรก
หน้าแรก
หน้าแรก
หน้าแรก
สมัครเรียน
X