ข่าวสาร

๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนการดำเนิน

๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2565

1

9 กุมภาพันธ์ 2565

Kick off
2

30 เมษายน 2565

ประกวดตราสัญลักษณ์
3

พฤษภาคม 2565

แถลงข่าว
4

29-30 ตุลาคม 2565

กฐินพระราชทาน
5

พฤศจิกายน 2565

เดิน-วิ่ง การกุศล

2566

6

มกราคม 2565

ร้อยไร่ ร้อยปี ราชภัฏราชสีมา
5

21 พฤษภาคม 2565

สถาปนาและเฉลิมฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ร้อยปีร้อยเรื่องราว

๑๐๐ ปี ร้อยเรื่องราว

จากอดีตสู่ปัจจุบัน