3 มีนาคม 2563
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ย
เมี่อวันที่ 25 กุมพาพันธ์​ ที่ผ่านมา​ ฝ่ายวิจัย​แล […]
2 มีนาคม 2563
“ม.ราชภัฏโคราช” ระดมปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียว
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธร […]
29 กุมภาพันธ์ 2563
ราชภัฏโคราช บริการวิชาการการเพิ่มพูนทักษะการรู้เท่าทันสื่อด้วยบอร์ดเกม
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาล […]
29 กุมภาพันธ์ 2563
ราชภัฏโคราช ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชส […]
22 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ราชภัฏโคราช บริการวิชาการ จัดกิจกรรมออกค่ายคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธ […]
สมัครเรียน
X