Nrru News

20 ตุลาคม 2563
เคียงข้างในยามยาก ราชภัฏโคราช “ที่พึ่งของท้องถิ่น”
วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม […]
1 ตุลาคม 2563
สนอ. รวมพลังทำความดี ส่งมอบหนังสือเสียงให้น้อง “เสียงปันสุข : เพื่อผู้พิการทางสายตา”
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาว […]
29 กันยายน 2563
นศ.นาฏศิลป์ไทย ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพนักศึกษากลางห้างดัง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ “นาฏยนฤมิตวิจิตรศิลป์”
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณ […]
26 กันยายน 2563
ประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ …ขับเคลื่อนอย่างมุ่งมั่น เพื่อสถาบันที่เรารัก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุ […]
25 กันยายน 2563
ราชภัฏโคราช ประชุมจัดทำแผนบูรณาการการวิจัย ร่วมกับ คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มห […]
11 กันยายน 2563
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวร […]
สมัครเรียน
X