สื่อประชาสัมพันธ์

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (4 สี)

ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ขาว-ดำ)

ตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิดีทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เพลงประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา