11 กันยายน 2563

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวร […]
21 สิงหาคม 2563

โคราชพร้อมเปิดตัวสู่การเป็นมหานคร KORAT MICE CITY

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันเครือข่าย MICE cit […]
18 สิงหาคม 2563

ราชภัฏโคราช เปิดฟาร์มเพาะปลูกกัญชา เพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งแรกของโคราช

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา […]
17 สิงหาคม 2563

ดนตรีศึกษา ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายอาสาพาน้องเรียนรู้ทักษะดนตรี ปี 2563”

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการบริการ […]
31 กรกฎาคม 2563

นศ. ราชภัฏโคราช 1 ใน 12 คน ทั่วประเทศรับโล่รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 63

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ […]
12 มิถุนายน 2563

สนอ. ราชภัฏโคราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ Green Office ” สำนักงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยา […]
29 พฤษภาคม 2563
อธิการบดีลงพื้นที่

ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เพิ่มคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “ที่พึ่งของท้องถิ่น” น […]
11 พฤษภาคม 2563

NRRU ตู้แบ่งปันความสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตั้งตู้แบ่งปันความส […]
8 พฤษภาคม 2563

ครัวราชภัฏโคราช แจกฟรี ! อาหารกล่อง 500 กล่อง วันที่ 2 นำจิตอาสา ช่วยชุมชนผ่านวิกฤติโควิด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ […]
7 พฤษภาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติของหน่วยงานและบุคลากรในสถานการณ์โควิด-19

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติของหน่วยงานและบุ […]

Contact Us

งานประชาสัมพันธ์

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ 0-4400-9009


“ ศูนย์กลางการสื่อสาร ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร ”

Follow Me

สมัครเรียน
X