2 มีนาคม 2563

โรงเรียนสาธิตฯ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมศิลป์วิศิษฏ์สาธิตโคราช ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย […]
2 มีนาคม 2563

ราชภัฏโคราช ระดมกำลังทำความสะอาดพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมป้องกันไวรัส COVID-19

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. โครงการจัดตั้งก […]
29 กุมภาพันธ์ 2563

ราชภัฏโคราช บริการวิชาการการเพิ่มพูนทักษะการรู้เท่าทันสื่อด้วยบอร์ดเกม

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาล […]
29 กุมภาพันธ์ 2563

ราชภัฏโคราช ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชส […]
29 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ราชภัฏโคราชผลิตแอลกอฮอล์เจลป้องกัน COVID-19

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท […]
28 กุมภาพันธ์ 2563

นักศึกษา ราชภัฏโคราช สืบสานความเป็นไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครร […]
23 กุมภาพันธ์ 2563

ราชภัฏโคราชออกศึก ฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลั […]
22 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ราชภัฏโคราช บริการวิชาการ จัดกิจกรรมออกค่ายคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธ […]
22 กุมภาพันธ์ 2563

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ราชภัฏโคราช ยืนหนึ่ง คว้า 4 รางวัล แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการท่องเที่ยวและโรงแรมฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท […]
14 กุมภาพันธ์ 2563

ราชภัฏโคราช เปิดเวทีเสวนาเพื่อประชาชนโคราช “ถอดบทเรียน : กราดยิงโคราช”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต […]

Contact Us

งานประชาสัมพันธ์

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ 0-4400-9009


“ ศูนย์กลางการสื่อสาร ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร ”

Follow Me

สมัครเรียน
X