3 กุมภาพันธ์ 2563

ไปให้สุด…แล้วหยุดที่ระดับโลก!!!! อาจารย์ ม.ราชภัฏโคราช ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 นักวิจัยของประเทศไทย เข้าร่วมประชุมระดับโลก HOPE Meeting ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ ดร. […]
2 กุมภาพันธ์ 2563

ราชภัฏโคราช ร่วมสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน ค่ายศิลปะ ปรับภูมิทัศน์ให้โรงเรียน

ชมรมค่ายศิลปะตะโกราย???กลับมาพบกันอีกครั้งกับค่ายศ […]
1 กุมภาพันธ์ 2563

PR NRRU มุ่งสู่สากล ถ่ายทอดทักษะการเขียนจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ […]
1 กุมภาพันธ์ 2563

ราชภัฏโคราช ตามรอยพระราชดำริ พัฒนาผู้นำนักศึกษาศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม […]
1 กุมภาพันธ์ 2563

พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการรวม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราช […]
23 มกราคม 2563

การนำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารและพัฒนาคณะ และตอบคำถามต่อคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 23 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]
23 มกราคม 2563

RDI NRRU ขอเชิญรับฟังรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ ปี 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอ […]
23 มกราคม 2563

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อาคาร 38

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณา […]

Contact Us

งานประชาสัมพันธ์

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ 0-4400-9009


“ ศูนย์กลางการสื่อสาร ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร ”

Follow Me

สมัครเรียน
X