00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

[MEC id=”168″]

เมนู

แผนการดำเนิน ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2565

3

21 พฤษภาคม 2565

พิธีแถลงข่าว

2566

1

9 กุมภาพันธ์ 2565

Kick off “100 ปี ราชภัฏราชสีมา”
4

30 ตุลาคม 2565

กฐินพระราชทาน
6

มกราคม 2566

ร้อยไร่ ร้อยปี ราชภัฏราชสีมา
2

30 เมษายน 2565

ประกวดตราสัญลักษณ์
5

พฤศจิกายน 2565

เดิน-วิ่ง การกุศล
7

21 พฤษภาคม 2565

สถาปนาและเฉลิมฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว