20 ตุลาคม 2563
เคียงข้างในยามยาก ราชภัฏโคราช “ที่พึ่งของท้องถิ่น”
วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม […]
18 สิงหาคม 2563
ราชภัฏโคราช เปิดฟาร์มเพาะปลูกกัญชา เพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งแรกของโคราช
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา […]
12 มิถุนายน 2563
สนอ. ราชภัฏโคราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ Green Office ” สำนักงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยา […]
29 พฤษภาคม 2563
อธิการบดีลงพื้นที่
ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เพิ่มคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “ที่พึ่งของท้องถิ่น” น […]
11 พฤษภาคม 2563
NRRU ตู้แบ่งปันความสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตั้งตู้แบ่งปันความส […]
8 พฤษภาคม 2563
ครัวราชภัฏโคราช แจกฟรี ! อาหารกล่อง 500 กล่อง วันที่ 2 นำจิตอาสา ช่วยชุมชนผ่านวิกฤติโควิด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ […]
สมัครเรียน
X