12 มิถุนายน 2563
สนอ. ราชภัฏโคราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ Green Office ” สำนักงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยา […]
29 พฤษภาคม 2563
อธิการบดีลงพื้นที่
ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เพิ่มคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “ที่พึ่งของท้องถิ่น” น […]
11 พฤษภาคม 2563
NRRU ตู้แบ่งปันความสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตั้งตู้แบ่งปันความส […]
7 พฤษภาคม 2563
ครัวราชภัฏโคราช นำจิตอาสาแจกอาหารกล่องช่วยชุมชนผ่านวิกฤติโควิด-19 วันละ 500 กล่อง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร […]
7 พฤษภาคม 2563
ราชภัฏโคราช ติดอันดับ 601+ ของโลก และกลุ่มอันดับ 5 ของไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ THE University Impact Rankings 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการจัดอันดับมหาว […]
1 พฤษภาคม 2563
รวมพลัง !!! “นักศึกษาศาสตร์พระราชา ราชภัฏโคราช บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19”
วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจ […]
สมัครเรียน
X