30 เมษายน 2564
อธิการบดี ม.ราชภัฏโคราช นำทีมผู้บริหารและบุคลากรเสิร์ฟอาหารปลอดภัย ส่งความห่วงใยถึงบุคลากรทางการแพทย์
 วันที่ 30 เมษายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชี […]
18 สิงหาคม 2563
ราชภัฏโคราช เปิดฟาร์มเพาะปลูกกัญชา เพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งแรกของโคราช
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา […]
5 มีนาคม 2563
อธิการบดี ราชภัฏโคราช ร่วมเสวนา “ร่วมสร้าง โคราชจิตอาสา” วันนักข่าว ปี 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เ […]
สมัครเรียน
X